СШ2 – Дизајн одеће (смер: техничар дизајна одеће), 31 - 40. час: Карактер и вредности ликовних елемената...

Предавач: Мр Ванда Нешић Павловић

Текстилство и кожарство - 2. разред