СШ2 – Цртање и сликање, 3. и 4. час: Колористичко значење боја, интензитет и хроматска вредност (блок настава)

Предавач: Љиљана Хорват

Текстилство и кожарство - 2. разред