СШ2 – Текстилни материјали, 59. и 60. час: Бојење текстилног материјала

Предавач: Душан Стефановић

Текстилство и кожарство - 2. разред