СШ2 – Статика и отпорност материјала: Одређивање реакција ослонаца

Предавач: Снежана Петровић

Стручни предмети – Геодезија и грађевинарство