СШ1 – Грађевинарске конструкције: Темељи (уводно предавање)

Предавач: Ана Вуковић

Стручни предмети – Геодезија и грађевинарство