СШ2 – Геодетска мерења и рачунања: Рачунање координата линијских тачака на линији и на продужетку

Предавач: Лука Кнежевић

Стручни предмети – Геодезија и грађевинарство