СШ3 – Геодезија: Пресецање напред (помоћу синусне теореме)

Предавач: Виолета Ђурђевић

Стручни предмети – Геодезија и грађевинарство