СШ4 – Геодезија: Основни појмови о глобалном позиционом систему

Предавач: Виолета Ђурђевић

Стручни предмети – Геодезија и грађевинарство