СШ4 – Примењена геодезија: Провера стручно-теоријских знања

Предавач: Милош Радосављевић

Стручни предмети – Геодезија и грађевинарство