СШ2 – Грађевинске конструкције: Кровови са распињачама

Предавач: Зоран Стаменић

Стручни предмети – Геодезија и грађевинарство