СШ2 – Геодезија: Основни појмови о линијској мрежи

Предавач: Владимир Љубичић

Стручни предмети – Геодезија и грађевинарство