СШ1 – Грађевинске конструкције: Темељи – земљани радови

Предавач: Ана Вуковић

Стручни предмети – Геодезија и грађевинарство