СШ2 – Грађевинске конструкције: Кровови уводно предавање

Предавач: Зоран Стаменић

Стручни предмети – Геодезија и грађевинарство