СШ3 – Статика и отпорност материјала: Савијање и димензионисање при савијању

Предавач: Милица Премовић

Стручни предмети – Геодезија и грађевинарство