ДО – Перформансе ваздухоплова: Понирање и прилаз

Предавач: Зорица Младеновић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање