ДО – Сигнално телекомуникациони системи: Монтажа система видео надзора, повезивање на DVR и подешавање DVR-a

Предавач: Милорад Мурић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање