ДО – Аеродинамика: Брзина звука

Предавач: Миливоје Савић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање