ДО – Машинска обрада на конвенционалним машинама: Обрада равних површина глодањем

Предавач: Душан Маринковић

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање