ОШ3 – Математика, 98. час: Зависност збира од промене сабирака, сталност збира (утврђивање)

Професор: Јелена Карајовић

Предавања за основне школе 2020/21