СШ4 – Финансијско пословање, 3. час: Врсте банака, Народна банка Србије и органи управљања

Име предавача: Марија Цветић

Економија, право и администрација – 4. разред