СШ4 – Рачуноводство, 17. час: Евиденција нематеријалних трошкова, финансијских и осталих расхода

Предавач: Марија Радоњић, Драгица Митровић, Вилнеса Метановић

Економија, право и администрација – 4. разред