СШ4 – Економија, 23. час: Предности, слабости, шансе и претње за одрживи развој Републике Србије

Предавач: Снежана Суботин

Економија, право и администрација – 4. разред