СШ4 – Пословна економија, 5. час: Праћење, финансирање и планирање новчаних токова

Предавач: Марица Радановић

Економија, право и администрација – 4. разред