СШ4 – Финансијско пословање, 4. час: Оснивање банака, организације банака, престанак рада и статусне промене

Име предавача: Марија Цветић

Економија, право и администрација – 4. разред