СШ4 – Финансијско пословање, 7. час: Инвестиционе банке, појам, настанак и развој осигурања

Предавач: Зорана Зорић

Економија, право и администрација – 4. разред