СШ4 – Финансијско пословање, 6. час: Пензиони фондови, брокери и хартија од вредности

Предавач: Зорана Зорић

Економија, право и администрација – 4. разред