СШ4 – Економија, 21. час: Место Србије у регионалним и глобалним партнерствима

Предавач: Снежана Суботин

Економија, право и администрација – 4. разред