СШ4 – Рачуноводство, 19. час: Расподела добити и покриће губитака у трговинском предузећу

Предавачи: Марија Радоњић и Драгица Митровић

Економија, право и администрација – 4. разред