СШ4 – Економија, 15. час: Привредни систем и економска политика

Предавач: Драгана Јосиповић

Економија, право и администрација – 4. разред