СШ4 – Економија, 19. час: Регионална и глобална партнерства

Предавач: Снежана Суботин

Економија, право и администрација – 4. разред