СШ2 – Машински елементи, 4. час: Мерење и контрола дужинских мера. Гранична мерила, врсте и подела. Толеранцијска мерила...

Име предавача: Игор Стојановић

Предавања за средње школе 2020/21