СШ2 – Техника продаје и услуге купцима, 13. час: Излагање робе у савременим облицима продаје

Предавачи: Гордана Вучковић и Валентина Миланов

Предавања за средње школе 2020/21