СШ1 – Хемија, 19. час: Међумолекулске интеракције и метална веза

Предавач: Ана Пајић

Предавања за средње школе 2020/21