СШ2 – Биљна производња 1 - ратарство са повртарством, 4. час: Вода, светлост и ваздух као вегетациони чиниоци

Име предавача: Милана Маринковић

Предавања за средње школе 2020/21