СШ3 – Хемија, 1.час: Хемијске везе и међумолекулска привлачења. Хибридизација.

Предавач: Данијела Малинар

Предавања за средње школе 2020/21