СШ2 – Органска хемија, 11. час: Својства арена, поликондензовани ароматични угљоводоници

Име предавача: Стеван Рајовић

Предавања за средње школе 2020/21