ДО – Омов закон

Предавач: Емил Пеић Тукуљац

Дуално образовање - Теоријска настава за дуално образовање