СШ1 - Хемија, 1. час: Хемија као природна наука (обрада/утврђивање)

Предавач: Марија Обрадовић

Предавања из општеобразовних предмета 2020/21