СШ3 – Хемија, 1.час: Хемијске везе и међумолекулска привлачења. Хибридизација.

Предавач: Данијела Малинар

Предавања из општеобразовних предмета 2020/21