СШ3 – Рачунарске мреже и интернет сервиси, 1. час: Основни појмови и елементи рачунарских комуникација

Предавач: Слободан Ђуричић

Електротехника - 3. разред