СШ3 – Електрични погон и опрема у мехатроници, 6. час: Мотори једносмерне струје – мотори са независном и редном побудом

Предавач: Данијела Алексић

Електротехника - 3. разред