СШ3 – Електричне машине, 6. час: Губици снаге и степен искоришћења трансформатора, промена напона при оптерећењу

Предавачи: Бранка Ранчић и Дејан Мијатовић

Електротехника - 3. разред