СШ3 – Рачунарске мреже и комуникације, 6. час: ТСР сервиси, механизми и пакети. Конекција и контрола тока података.

Предавач: Александар Карличић

Електротехника - 3. разред