СШ3 – Електричне машине, 25. час: Струја празног хода асинхроног мотора

Предавачи: Слађана Василић и Милутин Перовић

Електротехника - 3. разред