СШ3 – Рачунарске мреже, 16. час: USB – Universal Serial Bus

Предавач: Александар Карличић

Електротехника - 3. разред