СШ3 – Електричне машине, 7. час: Трофазни трансформатор, дијаграми, спрезања и својства најчешће коришћених спрега

Предавач: Милутин Перовић

Електротехника - 3. разред