СШ3 – Рачунарске мреже и интернет сервиси, 8. час: OSI модел, други део

Предавач: Мартина Јањанин

Електротехника - 3. разред