СШ3 – Електричне машине, 24. час: Губици снаге и степен искоришћења асинхроног мотора

Предавачи: Слађана Василић и Милутин Перовић

Електротехника - 3. разред