СШ3 – Електричне машине, 1. час: Сврха трансформатора и материјали који се користе за израду трансформатора...

Име предавача: Владан Јовановић

Електротехника - 3. разред