СШ2 – Техничка механика са механизмима, 1. час: Упознавање са предметом, основни појмови у механици...

Име предавача: Анђа Вељковић

Машинство и обрада метала - 2. разред